Det befinner si tufft att dana allmanna definitioner kungen love. So samtlig andra kanslor…

ar likas kanslorna ino korrelation med manskliga relationer och love individuella. Otaliga relationer borjar tillsammans att vi blir fortjusta samt kara. Hursa foralskar vi oss ino en? Den andra personen charmar utseendemassigt, tillsammans sin karaktar alternativ tillsammans nagot vi ej ratt kan plantera fingret gallande.

Foralskelse blandas mycket tillsammans tillsammans kanslan av att livet ar felfri samt tillfredstallt. Saken da andra far oss att beror oss fullkomliga, bota samt lyckliga. Forgott kan vi inte ens definiera for oss sjalva, hursa och hur sa vi alskar hos saken da andra. Svang sa behover vi icke det heller, inte me vi kan njuta it foralskelsefasen. Foralskelse befinner sig ett fullgod samt viktig artikel som vacker vilmans.

I e hallbart kondition varar karleken aven nar foralskelsefasen befinner si kvar. Mot autentisk karlek tillhor skotsel, ansvarskansla och vordnad. Karleken ar ocksa ett be om nagot forsavit onska. Viljan att idka samlag en annan manniska oberoende av felaktigt och brista och bestam pa grund av att manniskan ar halvfardig och ej felfri. Forvantningarna gallande foralskelsen och partnern kan ibland existera overdimensionerade. Emedan soker vi ofta gladje mo livet igeno var kompanjon.

Forpliktelse sta var udda valgang

Forvantar vi oss att var kompanjo ar det enda sasom astadkomme oss lyckliga, kommer vi pa lang sikt bli besvikna. Tanken fran att saken dar andra utfor oss lyckliga resten av livet, befinner sig missvisande. Vi allihopa befinner sig ansvariga for var personlig gladj, dessutom ino parforhallanden.

Grunden mo ett barkraftig relation befinner sig nagon god bekantskap tillsammans oss sjalva, vara egna emotioner och behov. Da erhall inga forvantningar gallande att partnern loser problemen sam astadkomme livet fullstandig. Nar vi kanner oss sjalva, kan vi gallande ett battre fason yttra vara emotioner och behov mot var medspelare. Da ligger ej laka ansvaret kungen endast nagons axlar, utan bagg mar finfin u kompromisser medan sasom vi tar hansyn mot vara egna behov samt kanslor.

Forandringar hor mo forhallandet

Parforhallandet borjar ideligen med att vi som par kanner nagon kraftfull foraning bruten foralskelse. Forsta tiden kallas for en symbiotiskt skede. Det behovs darfor att skapa en enhetlig underlag skad det hor mot saken att skedet viker undan omside slaver brides. Frigorelse av symbiosen kan innebara saken dar forsta krisen i parforhallandet.

Var relation befinner sig ett federation emellan oss partner. Saken da skiftnin alltid och det ar da vi med behover vet losa dessa. Nar det erhall perioder av besvikelse och framlingsskap, ar det betydelsefullt att aven kunna finnas atskiljda.

Hurdan val relationen ga bra, paverkas viktig it formagan att frigora konflikter och hurdan forvantningarna sam verkligheten mots. Partnerskap medfo slutlig och till slut nago verklighetsnara karlek – e forhallande dar ett pa jamlika vuxna respekterar varandra, ocks vara likheter och skillnader.

Parforhallandet paverkas itu vara jagforestallning, sjalvkansla sam interaktionsfardigheter. Overlevnadskonsterna saso vi lart oss i var barndom samt tona samt satten att framfora vara emotione foljer likas tillsamman in inom parforhallandet. Medvetenheten ifall det har stode att uppresa opp ett parforhallande sasom ar konstruktivt och sasom utvecklas.

Efter foralskelsefasen borjar vi acklimatisera oss

till det gemensamma livet. Utredning itu bra via att braka, visar att vi villi serios arbetar stav forsoning. Dispy befinner si foljaktligen inte skadligt pro parforhallandet.

Det sags att nar vi slutat kivas, befinner sig nar vi bor befinna oroliga. Da kan det florera maktutovning inom forhallandet eller odla inneha forhallandet allaredan tagit slut. Kringgaende it konflikt kan antligen gitta oss ifran varandra. Brak befinner sig en spar gallande att bagge tors styra fram samt vidmakthall fragor saso befinner si viktiga forut oss, independent fran saken da andras motstand.

Nar vi gralar, befinner sig det betydelsefull att lyssna sam framfora saken dar andra potential mo nago personlig opinion. Villig det har taktik borde vi finna en losning sasom funka pro bagge. Omsesidiga atgarder hjalper oss att samt efter en dispyt, lokalisera aterkomst mot en jatteskon samvaro.

  • frigor oss fran barndomens att samt binder oss at e forhallande
  • bygger op samhorighe sam intimitet sa att bagg bevarar den egna avskildheten sam privatliv
  • skapar samt upplever vi-anda samt samhorighe
  • hittar gemensamma stunder samt narmiljo gallande tu man labb, bred sidan itu vara egna intressen och kompisa
  • balanserar emella nejd samt avskildhet utan att underkasta oss och lever kungen den andras parametrar
  • moter motgangar samt hanterar forandringarna odla att de befaster relationen ino stallet darfor at knacka saken da
  • oberoende uttrycker vara emotione samt synpunkter inte med radsla darfor att bli overgiven
  • respekterar sam vardesatter den andras sam var udda sexualitet
  • uppratthaller en angenamt sexliv

Forhallandet utvecklas nar vi klarar itu motgangarna sam utmaningarna sam tryggheten och fortroendet okar ino relationen. Emeda uppkommer inga stora risker nar e fran oss kompanjo utvecklas sam skifta. Bagge tillats expandera sam utvecklas sasom individer.

Laisser un commentaire