Homosexualitet betyder att vet bli kar i- och/eller attraherad it en utav dito kon

Bisexualitet betyder att kunna bliva foralska i- och/eller attraherad it bade flicko sam killar (eller personer oavsett kon). Exta utspelar om att uppleva nagon annan konsidentitet an vad en blivit tillskriven utbredd fodseln, t ex att beror sig saso- sam onska traffa saso frank kompakt paron och b tidigare sett nago saso nagon donna, alternativt att innehava sin personligt konsidentitet saso icke ar frank eller brud. Queer handlar forsavit att kolla konsidentitet sam sexualitet bortanfor kategorierna « man », « kvinna », « hetero, « bi » och « homo », i en queert kognition behover ett do i enlighet me dessa kategorier utan kan beskada sig sjalv samt andra pa alldeles andra metod.

Hbtq+ star sta homosexualitet, bisexualitet, exta och queer

Pluset (+) laggs mo darfor att synliggora fler laggningar sam identiteter forutom hbtq som beror samma cirka itu fragor samt teman. Pluset brukar inbegripa intersex sam asexualitet. Intersex koper forsavit att vara fodd med luddig biologiskt bestambart kon samt asexualitet betyder att icke uppleva sexuellt hag alls.

Odla duktig att du inneha kommit underfund tillsammans att ni befinner si bi, det kan kannas harligt att fundera ut hurdan en kan uppleva karlek sam attraktion.

Du befinner si ej allen forsavit att ej evig beror dig som bara donna alternativt frank och vi behover riktig icke liga in oss i de fardiga kategorierna stav kon om vi ick vill. Kon befinner si ju aven odl mycket mer ann de ett pa klara kategorierna tjej alternativ pag, och det finns flera andra fason att askada kon som oppnar upp forut nago storre mangfald.

Antagligen ar kon ej odla betydelsefullt sta dej, alternativ nog kanner du dig icke-binar? Det icke-binara sattet att askada kon befinner sig att grubbla att det finns ytterligare kategorier ann det binara systemet, darborta det enbart finns tva kon, flicka eller kille. Du inneha precis att tanka gallande ditt kon och din konsidentitet villig e metod saso matcha de, samt ni ager domstol att test de fram.

Forsavitt n kanner att n ar flicka alltemellanat samt pojke stundom emeda befinner si det just

Att komma ut for kompisa och foraldrar ar det manga som anser kanns marigt. Det som mycket kanns jobbigast befinner sig radslan for att bliv sedd villig ett ovrig satt, att bli ifragasatt, att sammantraffa ut for andras fordomar eller att ej bliva respekterad. Vi villi latt vind pratar tillsammans massa unga folk forsavit att ”komma ut” och vi marker att radslan for nagon kommer ut mestadel befinner si mycket jobbigare annu hurdan det faktiskt blir forsenad. Dom allra flesta tillat ett forbattrin gensva av omgivningen ann va do oroat sig stav odla i manga situationer befinner si oron kopiost varre ann verkligheten. Sedan befinner sig det j grejer saso kan bliv arbetsamt samt t ex fordomar, respektlosa attityder, paron sasom ick begripe eller komplicerade emotioner tillsammans vanner. Enar befinner si det hjalpsamt att spana att nagon kan prata ifall det massa ganger. Det befinner sig ick endas en enda folja ut tidpunkt darbort allt galler i hederlig saken da stunden utan det befinner si betydelsefullt att ringa konversera om pa flertal skild taktik inom annorlunda situationer.

Ett ledtrad befinner si att antrada Hungaria brudar byrå knysta nagot litet forsavit det sam se hurdan det kanns sam inom kort delge mer vid manga tillfallen. E ovrig rad befinner si att dyka up ut in sta dom saso det kanns tryggast tillsammans forst samt kolla mo att hava handledning a dem nar ni kommer ut for fler personer. T ex bedj narmsta vannen alternativt en syskon om handledning for att dyka upp ut sta andra kompisa alternativt foraldrarna. Att ha stottande folk att konversera av sig tillsammans hjalper en att behandla eventuella jobbiga reaktioner. Nagon bit anser ocksa att det kan vara lattare att komma ut infor mannisko sasom ick star odla uppemot at att antrada med, t ex internetkompisar. Att tilltala do sasom inte star odla varda kan bli e takti att bliv bekvamare att pladdra forsavitt det samt enar kan det bli lattare att framfora at dem saso befinner sig varda forsenad.

Nago annan nodvandig artikel att minna ar att en ick plikt befinna hundra otvetydig villi sin bojelse for att kackla om det. Det promenera evig att prata att ett funderar ovan dessa grejer samt antaga att det antagligen kan existera si alternativt odla. Forut nago bit kan det kannas saso en lattare fason att knysta nanting for att en emeda annu kan uppfatta sig los att fa klura, studera sam berora efter.

Laisser un commentaire